Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia 24.04.2019 Nidzica

25.04.2019 Dobre Miasto

26.04.2019 Biskupiec

27.04.2019 Olsztynek

27.04.2019 Bartki, gm. Nidzica

27.04.2019 Nidzica

28.04.2019 Czerwonka, gm. Biskupiec

28.04.2019 Biskupiec

28.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019 Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.00 – 20.00 (2 godz.)

6
25.04.2019 Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.15 – 20.15 (2 godz.)

4
26.04.2019 Kobieta 13.00 – 15.00 (2 godz.)

Kobieta 15.15 – 17.15 (2 godz.)

Kobieta 17.30 – 19.30 (2 godz.)

6
27.04.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.)

6
28.04.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 13.15 – 15.15 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

6