Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 15.04.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

15.04.2019 Sząbruk, gm. Gietrzwałd

16.04.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

17.04.2019 Olsztyn

19.04.2019 Kronowo, gm. Barczewo

19.04.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

23.04.2019 Barczewo

26.04.2019 Biskupiec

28.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
15.04.2019 Kobieta 13.00 – 15.00 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4
16.04.2019 Mężczyzna 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
17.04.2019 Kobieta 08.00 – 10.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
19.04.2019 Kobieta 13.15 – 15.15 (2 godz.)

Mężczyzna 15.30 – 17.30 (2 godz.)

4
23.04.2019 Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
26.04.2019 Kobieta 17.15 – 19.15 (2 godz.) 2
28.04.2019 Kobieta 18.15 – 20.15 (2 godz.) 2