Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 25.03.2019 Olsztyn

26.03.2019 Olsztyn

27.03.2019 Olsztyn

28.03.2019 Olsztyn

28.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

29.03.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
25.03.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
26.03.2019 Kobieta 10.00 – 12.00 (2 godz.) 2
27.03.2019 Kobieta  11.30 – 13.30 (2 godz.) 2
28.03.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
29.03.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2