Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 18.03.2019 Olsztyn

19.03.2019 Olsztyn

20.03.2019 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
18.03.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
19.03.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.) 2
20.03.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2