Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 12.03.2019 Olsztyn

13.03.2019 Olsztyn

13.03.2019 Mątki, gm. Jonkowo

14.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

15.03.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
12.03.2019 Kobieta 08.30 – 10.30 (2 godz.)

Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

4
13.03.2019 Kobieta 09.00 – 11.00 (2 godz.)

Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Mężczyzna  15.00 – 17.00 (2 godz.)

6
14.03.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
15.03.2019 Kobieta  14.30 – 16.30 ( 2 godz.) 2