Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 04.03.2019 Olsztyn

06.03.2019 Mątki, gm. Jonkowo

07.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

08.03.2019 Olsztyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.03.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
06.03.2019 Mężczyzna  15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
07.03.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
08.03.2019 Mężczyzna  13.00 – 15.00 (2 godz.)

Kobieta  15.30 – 17.30 (2 godz.)

Kobieta  17.30 – 19.30 (2 godz.)

6