Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 01.04.2019 Olsztyn

02.04.2019 Olsztyn

03.04.2019 Olsztyn

04.04.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

05.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
01.04.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.15 – 20.15 (2 godz.)

4
02.04.2019 Mężczyzna 10.00 – 12.00 (2 godz.)

Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.)

4
03.04.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.)

Kobieta  17.30 – 19.30 (2 godz.)

4
04.04.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
05.04.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2