Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 25.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

27.03.2019 Mątki, gm. Jonkowo

29.03.2019 Barczewo

01.04.2019 Stawiguda

01.04.2019 Tuławki, gm. Dywity

01.04.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

01.04.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

02.04.2019 Olsztyn

03.04.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

04.04.2019 Biskupiec

07.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
25.03.2019 Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.) 2
27.03.2019 Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.) 2
29.03.2019 Kobieta 13.00 – 15.00 (2 godz.) 2
01.04.2019 Kobieta 19.30 – 11.30 (2 godz.)

Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.)

8
02.04.2019 Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.)

Kobieta 17.15 – 19.15 (2 godz.)

4
03.04.2019 Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.15 – 20.15 (2 godz.)

6
04.04.2019 Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2
07.04.2019 Mężczyzna 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2