Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 12.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

13.03.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

14.03.2019 Tuławki, gm. Dywity

15.03.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

15.03.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

15.03.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

16.03.2019 Kronowo, gm. Barczewo

17.03.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
12.03.2019 Kobieta 16.30 – 18.30 (2 godz.) 2
13.03.2019 Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Mężczyzna 13.45 – 15.45 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.00 (2 godz.)

8
14.03.2019 Mężczyzna 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
15.03.2019 Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.)

6
16.03.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
17.03.2019 Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2