Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty (kliknij).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

 • Część I – 5.905,26 zł
 • Cześć II – 1.900,00 zł
 • Część III – 6.110,52 zł
 • Część IV – 6.315,78 zł
 • Część V – 22.952,60 zł
 • Część VI – 2.105,26 zł
 • Część VII – 2.105,26 zł
 • Część VIII – 2.105,26 zł
 • Część IX – 6.315,78 zł
 • Część X – 2.105,26 zł
 • Część XI – 2.105,26 zł
 • Część XII – 2.105,26 zł
 • Część XIII – 4.005,26 zł
 • Część XIV – 5.700,00 zł
 • Część XV – 8.215,78 zł
 • Część XVI – 12.631,56 zł
 • Część XVII – 15.815,78 zł