Organizator

PORT Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 04.02.2019 Olsztyn

06.02.2019 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
    04.02.2019 Mężczyzna 11.40 – 12.40 (1 godz.) 1
    06.02.2019 Kobieta 17.00 – 18.00 (1 godz.) 1