Organizator

Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

psycholog posiadający kurs psychologii poznawczo-behawioralnej

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby – metodą psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach projektu: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 26.02.2019 Olsztyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
26.02.2019 Kobieta  10.30 – 12.30 (2 godz.) 2