Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

psycholog posiadający kurs psychologii poznawczo-behawioralnej

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby – metodą psychoterapii poznawczo-behawioralnej  w ramach projektu: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 08.02.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
08.02.2019 Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.) 2