Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 25.02.2019 Olsztyn

27.02.2019 Mątki, gm. Jonkowo

28.02.2019 Olsztyn

28.02.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

29.02.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
25.02.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
27.02.2019 Mężczyzna  15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
28.02.2019 Mężczyzna  13.00 – 15.00 (2 godz.)

Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.)

4
29.02.2019 Kobieta  14.30 – 16.30 (2 godz.) 2