Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 11.02.2019 Olsztyn

13.02.2019 Olsztyn

13.02.2019 Mątki, gm. Jonkowo

14.02.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

18.02.2019 Olsztyn

19.02.2019 Olsztyn

20.02.2019 Olsztyn

20.02.2019 Mątki, gm. Jonkowo

21.02.2019  Gryźliny, gm. Stawiguda

22.02.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
11.02.2019 Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2
13.02.2019 Mężczyzna  10.00 – 12.00 (2 godz.)

Kobieta  12.30 – 14.30 (2 godz.)

Mężczyzna  15.00 – 17.00 (2 godz.)

6
14.02.2019 Mężczyzna  17.30 – 19.30 (2 godz.) 2
18.02.2019 Kobieta  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
19.02.2019 Kobieta  10.00 – 12.00 (2 godz.) 2
20.02.2019 Mężczyzna 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.)

4
21.02.2019 Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
22.02.2019 Kobieta  14.30 – 16.30 (2 godz.) 2