Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 04.02.2019 Olsztyn

06.02.2019 Mątki, gm. Jonkowo

07.02.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

08.02.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.02.2019 Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
06.02.2019 Mężczyzna  14.30 – 16.30 (2 godz.) 2
07.02.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
08.02.2019 Kobieta  09.30 – 11.30 (2 godz.) 2