Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

25.02.2019 Olsztyn

26.02.2019 Matki, gm. Jonkowo

27.02.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
25.02.2019 Kobieta 18.45 – 20.45 (2 godz.) 2
26.02.2019  Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.) 2
27.02.2019 Mężczyzna 09.00 – 11.00 (2 godz.) 2