Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 02.01.2019 Mątki, gm. Jonkowo

03.01.2019 Olsztyn

07.01.2019 Olsztyn

08.01.2019 Olsztyn

09.01.2019 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
    02.01.2019 Kobieta 17.30 – 19.30 (2 godz.) 2
    03.01.2019 Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.) 2
    07.01.2019  Mężczyzna 11.40 – 13.40 (2 godz.) 2
    08.01.2019 Kobieta 14.20 – 16.20 (2 godz.) 2
    09.01.2019 Kobieta 17.30 – 19.30 (2 godz.) 2