Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 22.01.2019 Mątki, gm. Jonkowo

23.01.2019 Kronowo, gm. Barczewo

23.01.2019 Barczewo

23.01.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
22.01.2019 Mężczyzna 13.00 – 15.00 (2 godz.) 2
23.01.2019 Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Kobieta 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Kobieta 16.30 – 18.30 (2 godz.)

6