Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 14.01.2019 Dywity

14.01.2019 Olsztyn

16.01.2019 Olsztyn

16.01.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

17.01.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

17.01.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

18.01.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

20.01.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
14.01.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.)

Mężczyzna 17.00 – 19.00 (2 godz.)

6
16.01.2019 Kobieta 08.00 – 10.00 (2 godz.)

Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

4
17.01.2019 Mężczyzna 13.00 – 15.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4
18.01.2019 Kobieta 15.45 – 17.45 (2 godz.) 2
20.01.2019 Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2