Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 17.12.2018 Mątki, gm. Jonkowo

18.12.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

    17.12.2018 Kobieta 14.30–16.30 (2 godz.) 2
    18.12.2018   Kobieta 14.15–15.15 (1 godz.) 1