Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 05.12.2018 Olsztyn

06.12.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
05.12.2018 Kobieta  17.30 – 19.00(1,5 godz.) 1,5
06.12.2018 Mężczyzna 16.00 – 17.30(1,5 godz.) 1,5