Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2” 

Data i miejsce wsparcia 27.12.2018 Wipsowo, gm. Barczewo

28.12.2018 Stawiguda

29.12.2018 Olsztyn

29.12.2018 Łęgajny, gm. Barczewo

29.12.2018 Dywity

29.12.2018 Mątki, gm. Jonkowo

29.12.2018 Łumpia, gm. Świątki

30.12.2018 Barczewo

30.12.2018 Kronowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
27.12.2018 Mężczyzna 19.45 – 20.45 (1 godz.) 1
28.12.2018 Kobieta 08.30 – 09.30 (1 godz.) 1
29.12.2018 Kobieta 08.00 – 10.00 (2 godz.)

Mężczyzna 10.30 – 12.30 (2 godz.)

Kobieta 13.00 – 14.00 (1 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Kobieta 19.00 – 21.00 (2 godz.)

9
30.12.2018 Kobieta 08.00 – 10.30 (2 godz.)

Kobieta 10.15 – 12.15 (2 godz.)

4