Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia 10.12.2018 Dobre Miasto

13.12.2018 Olsztyn

14.12.2018 Biskupiec

14.12.2018 Zerbuń, gm. Jeziorany

14.12.2018 Biskupiec

16.12.2018 Jabłonka, gm. Nidzica

16.12.2018 Rączki, gm. Nidzica

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
10.12.2018 Kobieta 13.00 – 15.00 (2 godz.) 2
11.12.2018
12.12.2018
13.12.2018 Kobieta 09.00 – 11.00 (2 godz.)

Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

4
14.12.2018 Mężczyzna 10.00 – 12.00 (2 godz.)

Kobieta 12.30 – 14.30 (2 godz.)

Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.)

Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.)

Kobieta 19.00 – 21.00 (2 godz.)

10
15.12.2018
16.12.2018 Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Kobieta 15.30 – 17.30 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

6