POSZUKIWANY, POSZUKIWANA !!!

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej !!!

 

W Powiecie Olsztyńskim zdarza się, że funkcjonują rodziny w sytuacji kryzysu, gdzie nie mogą bezpiecznie przebywać dzieci.

Wychowanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma aktualnie możliwości prawidłowo funkcjonować w  swojej  rodzinie naturalnej.

 

 Możesz im pomóc, zostań rodziną zastępczą lub rozważ taką możliwość !!!

 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olsztynie mieszczącego się przy ul. Bałtyckiej 65.

 

Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych oraz szkolenia PRIDE udzielają pracownicy Centrum:

Anna Jagiełło tel.: 089 544 38 07, Magdalena Majecka-Prostko tel.: 089 544 38 05,

Aneta Markowska, Dominika Zimowska tel.: 089 544 38 08.