Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

05.11.2018 Olsztyn

08.11.2018 Olsztyn

08.11.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

09.11.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
05.11.2018 Kobieta  15.15 – 16.45 (1,5 godz.)

Kobieta  16.45 – 18.15 (1,5 godz.)

3
08.11.2018 Kobieta  08.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 17.30 (1,5 godz.)

3
09.11.2018  Mężczyzna 17.00 – 18.30 (1,5 godz.) 1,5