Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z Powiatu Olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampanii „Biała Wstążka”, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. w godzinach od 7.00 – 14.00.

Noszenie „Białej wstążki” jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, jest również zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (z punktami w Biskupcu i Olsztynku, liczba miejsc w punktach ogółem 5), gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką psychologa i prawnika.

Realizowane są również, programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2018 r. programy odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach,  trwają jeszcze w Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 91 osób w tym 18 kobiet. W bieżących programach, bierze udział 15 mężczyzn i 4 kobiety. Po raz kolejny został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Udział w nim wzięło 12 osób, ukończyło 10 osób (mężczyźni).

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 89 544 38 00 lub 89 544 38 03. Prawnik oferuje swoje wsparcie w czwartki od godz. 15.00 do 17.45, psycholog w piątki od godz. 15.15 do 17.15. W roku bieżącym z takiej pomocy skorzystało 48 osoby w tym niektóre kilkakrotnie.

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.