Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym – dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok (12 miesięcy) począwszy od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kliknij).

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie w ramach ww. programu podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w terminie do 16 listopada 2018 r. na adres: ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

Wnioski należy składać na formularzu (kliknij, żeby pobrać wniosek).