Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 30.10.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
    30.10.2018 Kobieta  14.15 – 16.15 (2 godz.) 2