Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

29.10.2018 Olsztyn

30.10.2018 Olsztyn

31.10.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
 29.10.2018 Kobieta 08.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Kobieta 15.15 – 16.45 (1,5 godz.)

Kobieta 16.45 – 18.15 (1,5 godz.)

4,5
30.10.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Kobieta 17.15 – 18.45 (1,5 godz.)

3
31.10.2018 Mężczyzna 17.00 – 18.30 (1,5 godz.) 1,5