Organizator

Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

01.10.2018 Olsztyn

02.10.2018 Olsztyn

04.10.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

05.10.2018 Mątki, gm. Jonkowo

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
01.10.2018 Kobieta 08.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Mężczyzna 15.30 – 17.00 (1,5 godz. )

Mężczyzna 17.30 – 19.00 (1,5 godz. )

4,5
02.10.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Kobieta 17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.00 (1,5 godz.)

4,5
03.10.2018
04.10.2018 Mężczyzna 16.00 – 17.30 (1,5 godz.) 1,5
05.10.2018 Kobieta 08.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Kobieta 16.00 – 17.30 (1,5 godz.)

3
06.10.2018
07.10.2018