Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia

30.10.2018 Nidzica

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
29.10.2018
30.10.2018 Mężczyzna  13.00 – 15.00 (2 godz.)

Mężczyzna 15.00 – 16.30 (1,5 godz.)

Kobieta 16.30 – 18.00 (1,5 godz.)

Mężczyzna 18.00 – 19.30 (1,5 godz.)

6,5
31.10.2018