Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia

09.10.2018 Czerwonka, gm. Biskupiec

10.10.2018 Olsztyn

10.10.2018 Dobre Miasto

11.10.2018 Kozłowo, gm. Nidzica

11.10.2018 Janowo, gm. Nidzica

13.10.2018  Jabłonka, gm. Nidzica

13.10.2018 Nidzica

13.10.2018 Bartki, gm. Kozłowo

14.10.2018 Biskupiec

14.10.2018 Węgój, gm. Biskupiec

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
08.10.2018
09.10.2018 Kobieta  12.00 – 15.00 (3 godz.)

Kobieta  15.00 – 18.00 (3 godz.)

6
10.10.2018 Kobieta  08.00 – 11.00 (3 godz.)

Mężczyzna 11.00 – 14.00 (3 godz.)

Mężczyzna 14.45 – 17.45 (3 godz.)

Mężczyzna 18.00 – 21.00 (3 godz.)

12
11.10.2018 Mężczyzna 08.00 – 11.00 (3 godz.)

Mężczyzna 11.30 – 14.30 (3 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 17.30 (3 godz.)

Mężczyzna 18.00 – 21.00 (3 godz.)

12
12.10.2018
13.10.2018 Kobieta 09.00 – 12.00 (3 godz.)

Kobieta 12.30 – 15.30 (3 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 19.00 (3 godz.)

9
14.10.2018 Kobieta  13.30 – 16.30 (3 godz.)

Kobieta  17.00 – 20.00 (3 godz.)

6