WARSZTATY WYJAZDOWE ,,PROMOCJA ZDROWIA I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA” SKIEROWANE DO OSÓB W WIEKU 17-25 LAT

(GRUPA STARSZA)

Miejsce realizacji warsztatów:

  • Ośrodek ,,GAWRA” w Wiknie koło Nidzicy

Realizator warsztatów:  

  • Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn

Termin realizacji warsztatów dla grupy olsztyńskiej i nidzickiej:

  • 19.10.2018 r.– 20.10.2018 r.