Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

17.09.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

17.09.2018 Dywity

18.09.2018 Olsztyn

18.09.2018 Gradki, gm. Dywity

20.09.2018 Dywity

22.09.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

23.09.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
17.09.2018 Kobieta 10.30 – 13.30 (3 godz.)

Kobieta 17.30 – 20.30 (3 godz.)

6
18.09.2018 Mężczyzna 12.00 – 15.00 (3 godz.)

Mężczyzna 15.30 – 18.30 (3 godz.)

6
19.09.2018
20.09.2018 Mężczyzna 17.00 – 20.00 (3 godz.) 3
21.09.2018
22.09.2018 Mężczyzna 13.00 – 16.00 (3 godz.)

Mężczyzna 17.15 – 20.15 (3 godz.)

6
23.09.2018 Mężczyzna 10.00 – 13.00 (3 godz.)

Mężczyzna 13.00 – 16.00 (3 godz.)

Kobieta 16.30 – 19.30 (3 godz.)

9