Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 04.09.2018 Olsztyn

06.09.2018 Stawiguda

07.09.2018 Tuławki, gm. Dywity

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.09.2018 Kobieta 16.45 – 19.45 (3 godz.) 3
06.09.2018 Kobieta 11.00 – 14.00 (3 godz.) 3
07.09.2018 Mężczyzna 09.00 –12.00 (3 godz.) 3