Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w dniu 31.08.18 r. podpisało umowę na realizację usługi tj.: warsztatów treningu kompetencji wychowawczych dla uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy–2”, dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami w/w warsztatów  są osoby  w wieku 17 – 25 lat – 40 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Wykonawca usługi:

Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402 87-100 Toruń

Trener: Pani Izabela Prandota

 

Miejsce realizacji usługi:

Olsztyńska Szkoła Biznesu, 10-701 Olsztyn, Aleja Warszawska 105, sala numer 2, I piętro.

Grupa I:

08.09.2018, g. 10.00-13.15 „Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

13.10.2018, g. 10.00-13.15  „Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

12.01.2019, g. 10.00-13.15 „Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”

09.03.2019, g. 10.00-13.15 „Emocje dzieci-jak je rozumieć?”

23.03.2019, g. 10.00-13.15 „Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

06.04.2019, g. 10.00-13.15 „Proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji”

Grupa II

08.09.2018, g. 13.30-16.45 „Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

13.10.2018, g. 13.30-16.45  „Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

12.01.2019, g. 13.30-16.45 „Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”

09.03.2019, g. 13.30-16.45 „Emocje dzieci-jak je rozumieć?”

23.03.2019, g. 13.30-16.45 „Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

06.04.2019, g. 13.30-16.45 „Proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji”

Grupa III

09.09.2018, g. 10.00-13.15 „Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

14.10.2018, g. 10.00-13.15  „Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

13.01.2019, g. 10.00-13.15 „Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”

10.03.2019, g. 10.00-13.15 „Emocje dzieci-jak je rozumieć?”

24.03.2019, g. 10.00-13.15 „Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

07.04.2019, g. 10.00-13.15 „Proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji”

Grupa IV

09.09.2018, g. 13.30-16.45 „Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

14.10.2018, g. 13.30-16.45  „Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

13.01.2019, g. 13.30-16.45 „Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”

10.03.2019, g. 13.30-16.45 „Emocje dzieci-jak je rozumieć?”

24.03.2019, g. 13.30-16.45 „Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

07.04.2019, g. 13.30-16.45 „Proces adaptacji dzieci do nowych sytuacji”