TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH SKIEROWANY DO OSÓB W WIEKU 17-25 LAT

(GRUPA STARSZA)

Miejsce realizacji warsztatów:

„Cowork” Olsztyn ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn – dotyczy osób zamieszkałych na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica – dotyczy osób zamieszkałych na Miasta Nidzica i Powiatu Nidzickiego.

Osoba prowadząca: Karina Hanowska, Agata Niemier

 

GRUPA PIERWSZA – NIDZICA:

 • 24.09.2018 r. godz. 16.00 – 19.15
 • 15.10.2018 r. godz. 16.00 – 19.15
 • 12.11.2018 r. godz. 16.00 – 19.15
 • 07.01.2019 r. godz. 16.00 – 19.15
 • 11.02.2019 r. godz. 16.00 – 19.15
 • 18.03.2019 r. godz. 16.00 – 19.15

 

GRUPA DRUGA – OLSZTYN:

 • 22.09.2018 r. godz. 10.00 – 13.15
 • 06.10.2018 r. godz. 10.00 – 13.15
 • 10.11.2018 r. godz. 10.00 – 13.15 (prowadzący: Pani Agata Niemier)
 • 05.01.2019 r. godz. 10.00 – 13.15
 • 23.02.2019 r. godz. 10.00 – 13.15
 • 16.03.2019 r. godz. 10.00 – 13.15

 

GRUPA TRZECIA – OLSZTYN:

 • 22.09.2018 r. godz. 14.30 – 17.45
 • 06.10.2018 r. godz. 14.30 – 17.45
 • 10.11.2018 r. godz. 14.30 – 17.45 (prowadzący: Pani Agata Niemier)
 • 05.01.2019 r. godz. 14.30 – 17.45
 • 23.02.2019 r. godz. 14.30 – 17.45
 • 16.03.2019 r. godz. 14.30 – 17.45

  

GRUPA CZWARTA – OLSZTYN:

 • 28.09.2018 r. godz. 15.30 – 18.45
 • 26.10.2018 r. godz. 15.30 – 18.45
 • 23.11.2018 r. godz. 15.30 – 18.45 (prowadzący: Pani Agata Niemier)
 • 11.01.2019 r. godz. 15.30 – 18.45
 • 15.02.2019 r. godz. 15.30 – 18.45
 • 15.03.2019 r. godz. 15.30 – 18.45