Organizator

PORT Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 23.08.2018 Czerwonka, gm. Biskupiec

23.08.2018 Sętal, gm. Dywity

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018 Kobieta 15.00 – 16.00 ( 1 godz.)

Mężczyzna 17.00 – 18.00 (1 godz.)

2
24.08.2018
25.08.2018
26.08.2018