Organizator

PORT Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

08.08.2018 Czerwonka gmina Biskupiec

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
06.08.2018
07.08.2018
08.08.2018 Mężczyzna 17.00 – 18.00 (1 godz.) 1
09.08.2018
10.08.2018
11.08.2018
12.08.2018