Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 20.08.2018 Olsztyn

21.08.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
20.08.2018 Kobieta 8.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Kobieta 17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.00 (1,5 godz.)

6
21.08.2018 Mężczyzna 17.30 – 18.30 (1,5 godz.) 1,5
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
25.08.2018