Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

13.08.2018 Olsztyn

14.08.2018 Olsztyn

16.08.2018 Nowa Kaletka

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
13.08.2018 Mężczyzna 16.00 – 17.30 (1,5 godz.)

Mężczyzna 17.30 – 19.00 (1,5 godz.)

3
14.08.2018 Kobieta  15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Kobieta  17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

3
15.08.2018
16.08.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.) 1,5
17.08.2018
18.08.2018