Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia

01.08.2018 Dobre Miasto

02.08.2018 Węgój  gmina Biskupiec

02.08.2018 Zerbuń gmina Jeziorany

02.08.2018 Biskupiec

03.08.2018 Olsztynek

03.08.2018 Olsztynek

03.08.2018 Olsztynek

04.08.2018 Biskupiec

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
30.07.2018
31.07.2018
01.08.2018 Kobieta 9.00 – 12.00 (3 godz.) 3
02.08.2018 Kobieta 9.00 – 12.00 (3 godz.)

Kobieta 12.30 – 15.30 (3 godz.)

6
03.08.2018 Kobieta 9.00 – 12.00 (3 godz.)

Mężczyzna 12.30 – 15.30 (3 godz.)

Mężczyzna 15.30 – 18.30 (3 godz.)

9
04.08.2018 Mężczyzna 14.00 – 17.00 (3 godz.) 3
05.08.2018