Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 17.08.2018 Gradki, gm. Dywity

17.08.2018 Tuławki, gm. Dywity

17.08.2018 Łęgajny, gm. Barczewo

18.08.2018 Dywity

18.08.2018 Dywity

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018 Mężczyzna 8.30 – 11.30 (3 godz.)

Mężczyzna 12.00 – 15.00 (3 godz.)

Mężczyzna 8.30 – 11.30 (3 godz.)

9
18.08.2018 Mężczyzna 10.00 – 13.00 (3 godz.)

Kobieta 13.00 – 15.00 (3 godz.)

6
19.08.2018