Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” została wybrana oferta nr 3 złożona przez Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn.

Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W postępowaniu złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto Ilość punktów w kryterium cena
1 Galicyjskie Centrum Edukacji

Sp. z o. o.

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

53 840,00 42,31
2 INVENTUM Sp. z o. o.

ul. Mikołaja Reja 20A

33-300 Nowy Sącz

25 602,00 88,98
3 Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Stoczek 9, 21-077 Spiczyn

22 780,00 100,00

 

Jednocześnie zmawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 46 580,00 zł brutto.