Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

1 PRACOWNIA POMOCY I BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Kinga Mickiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402

87-100 Toruń

16 528,00
2 SPOTKANIE-OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI

Karina Hanowska

ul. Boenigka 26 lok.6

10-686 Olsztyn 

16 900,00
3

GRUPA CSW DELTA Sp. z o. o
z siedzibą w Jędrzejowie

ul. Kilińskiego 22M

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

17 715,00
4 GABINET PSYCHOLOGICZNY

Marta Ustach

ul. S. Pieniężnego 18B lok.104

10-006 Olsztyn

10 800,00

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

  • Część I – 7 200 zł brutto,
  • Część II – 17 828 zł brutto,
  • Cześć III – 7 165 zł brutto.