Organizator PORT Izabela Makowska-Trzeciak
Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

24.07.2018 Czerwonka gmina Biskupiec

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
23-07-2018
24-07-2018 Mężczyzna 18.30 – 19.30 (1 godz.) 1
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
28-07-2018
29-07-2018