Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce
wsparcia

26.07.2018 Nowa Kaletka gmina Purda

27.07.2018 Olsztyn

28.07.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
23-07-2018
24-07-2018
25-07-2018
26-07-2018 Kobieta 16.00 – 17.30 (1,5 godz.)

 

1,5
27-07-2018 Kobieta 16.00 – 17.30 (1,5 godz.)

Kobieta  17.30 – 19.00 (1,5 godz.)

Kobieta 19.00 – 20.30 (1,5 godz.)

4,5
28-07-2018 Kobieta 08.30 – 10.00 (1,5 godz.)

Kobieta  10.00 – 11.30 (1,5 godz.)

3
29-07-2018