Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia „Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu:  „Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”
Data i miejsce wsparcia

12.07.2018 Olsztynek

12.07.2018 Olsztynek

15.07.2018 Olsztynek

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji  Osoby/czas trwania Liczba godzin
11-07-2018
12-07-2018 Mężczyzna 12.30 – 15.30 /3 godz./

Kobieta 15.30 – 18.30 /3 godz./

6
13-07-2018
14-07-2018
15-07-2018 Mężczyzna 12.00 – 15.00 /3 godz./ 3