Rada Powiatu w Olsztynie, w poniedziałek 25 czerwca 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIV/316/2018 w sprawie podniesienia  minimalnego wynagrodzenia  zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka – z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Treść Uchwały Nr XXXIV/316/2018